Program

 

EDYTA STEIN – 2016 – EUROPA I JEJ TOŻSAMOŚĆ
Wrocław, 13-15 październik 2016 r.

 

Czwartek, 13 październik

8.00 – Msza św. kościół św. Michała, kaplica św. Edyty Stein,

9.00 – Dom Steinów, zwiedzanie domu Steinów – herbata, kawa

 

9.30 – Otwarcie konferencji – ks. prof. J. Machnacz

10.15 – sesja wykładowa

10.15-11.00 – Prof. Anna Grzegorczyk, Poznań – Polska, Źródła sensu w filozofii Edyty Stein,

– dyskusja

11.15-12.00 – Prof. Jean-Francois Lavigne, Montpellier – Francja, Edith Stein, als Phänomenologin und Christin: Auf welchen Weg inmitten der geistigen Krisis Europas?

– dyskusja

12.15-13.00 – Dr Joachim Feldes, Schwarzenborn – Niemcy, Der Beitrag der Phänomenologie zur Europäischen Einigung – Anregungen von Edith Stein

– dyskusja

 

13.15 – 14.00 – Lunch

 

14.00 – sesja wykładowa

– Ks. prof. Kazimierz Wolsza – Opole, Polska,

Potenz und Akt Edyty Stein na tle metafizyki europejskiej

– Prof. Feliciana Merino Esclera, – Granada – Hiszpania,

Widening the horizon of reason: Edith Stein as a witness of hope for a new Europe

– dyskusja

15-15-15-30 – przerwa

15.30sesja wykładowa

– Prof. Eugeniusz Sakowicz – Warszawa – Polska,

„Wiedza Krzyża” – przesłaniem Edyty Stein dla Europy

– Ks. dr hab. Robert Skrzypczak –Warszawa – Polska, Osoba i Pascha. Wkład św. Edyty Stein w rozumienie chrześcijańskiego personalizmu

– dyskusja

 

16.45 – zwiedzanie Synagogi Pod Białym Bocianem

19.30 – Dom Steinów uroczysta kolacja – spotkanie z Edytą Stein

 

 

 

Piątek, 14 październik

8.00Msza św. kościół św. Michała

9.00-9.30 – kawa, herbata

9.30 – sesja wykładowa

9.30- 10.15 – Ks. prof. Bogumił Gacka MIC, Lublin – Polska, Personalizm Edyty Stein wobec personalizmu europejskiego

– dyskusja

10.30- 11.15 – Dr Sophie Binggeli, Paryż – Francja, Heilsgeschichte im Sinne Edith Steins. Theologische Perspektiven

– dyskusja

11.30-12.15– Prof. Christof Betschart OCD, Rzym – Włochy, Liebe als Bedingung von Einfühlung bei Edith Stein?

– dyskusja

12.30 – lunch – występ młodzieży z Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego im. św. Edyty Stein we Wrocławiu

14.00 – sesja wykładowa

– ks. prof. Peter Volek, Rużomberok – Słowacja,

Vorzug der Person nach Edith Stein

– Dr Małgorzata Grzywacz, Poznań – Polska,

Edyta Stein a bolesne doświadczanie Europy

– Michael Grütering – Kolonia – Niemcy,

Atheismus und Glaube als Herausforderung an die Gemeinde – Edith Stein als Vorbild eines Glaubensweges

– dyskusja

15.45-16.15 – przerwa

16.15 – sesja wykładowa

– mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden, Kraków – Polska, Fenomenologiczna filozofia kryzysu Europy i wspólnoty. Analiza wybranych pojęć fenomenologii wspólnoty Edmunda Husserla i Edyty Stein

– Prof. Julia Shabanova, Dniepr – Ukraina,

Mistyka w ujęciu Edyty Stein: między fenomenologią a tomizmem

– dyskusja

17.30 – sekcja wykładowa

– ks. mgr Adam Prokop, Opole,

Fenomenologiczne odkrycie chrześcijańskich korzeni Europy. Filozoficzny kontekst nawróceń A. Reinacha, E. Stein, G. Walther, D. v. Hildebranda

– mgr Małgorzata Rel, Opole,

Integracja europejska czy anomia? Relacje między jednostką a społeczeństwem w ujęciu Jana Pawła II i Edyty Stein

– dyskusja

19.30 – uroczysta kolacja – Dom Steinów

 

 

 

Sobota, 15 październik

8.00 – Msza św. kościół św. Michała, kaplica św. Edyty Stein

9.00 – 9.30 kawa, herbata

 

9.30 – sesja wykładowa

9.30-10.15 – O. prof. Marian Zawada, Kraków – Polska,

Duchowy i religijny wymiar kategorii wczucia w pismach Edyty Stein

– dyskusja

10.30-11.15 – Ks. dr Manfred Deselaers, Oświęcim – Polska

Śmierć Edyty Stein w Auschwitz pozostaje pytaniem do Europy

– dyskusja

11.30-12.15 – Prof. Mette Lebech, – Maynooth – Irlandia,

Europe and Human Dignity. A Steinian discussion of Josef Ratzinger’s reflections on the problems faced by Europe today

– dyskusja,

 

– zakończenie konferencji ks. Jerzy Machnacz

 

12.45 – prezentacja książki:

Mirosław Mikołajczyk,  Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża. Bibliografia polska 1933-2013, Wrocław 2016

wprowadzenie ks. Machnacz

– słowo – dr Mirosław Mikołajczyk

– słowo – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz –

 

Godz. 13.15 – Lunch-