Program

Edith Stein – 2016 – EUROPE AND ITS IDENTITY
Wroclaw, 13-15 October 2016.

Thursday, October 13

8.00 – Holy Mass. St. Michael church, Chapel of St. Edith Stein,

9.00 – Edith Stein House, sightseeing of the family Stein House – tea coffee

 

9.30 – Opening of the conference – rev. prof. J. Machnacz

10:15 – lecture session

10.15-11.00 – Prof. Anna Grzegorczyk, Poznan – Poland,

Źródła sensu w filozofii Edyty Stein,

– discussion

11.15-12.00 – Prof. Jean-Francois Lavigne, Montpellier – France,

Edith Stein, als Phänomenologin und Christin: Auf welchen Weg inmitten der geistigen Krisis Europas?

– discussion

12.15-13.00 – Dr. Joachim Feldes, Germany,

Der Beitrag der Phänomenologie zur Europäischen Einigung – Anregungen von Edith Stein

– discussion

 

13.15 – 14.00 – Lunch

 

14.00 – lecture session
– Ks. prof. Kazimierz Wolsza – Opole, Poland,
Potenz und Akt Edyty Stein na tle metafizyki europejskiej

– Prof. Feliciana Merino Esclera – Granada – Spain,
Widening the horizon of reason: Edith Stein as a witness of hope for a new Europe
– discussion

15.15 – 15.30 – break
15.30 – lecture session
– Prof. Eugeniusz Sakowicz – Warsaw – Poland, „Wiedza Krzyża” – przesłaniem Edyty Stein dla Europy

– Ks. dr hab. Robert Skrzypczak –Warsaw – Poland, Osoba i Pascha. Wkład św. Edyty Stein w rozumienie chrześcijańskiego personalizmu
– discussion

16.45 – visiting the White Stork Synagogue
19.30 – Edith Stein House gala dinner – meeting with Edith Stein

 

Friday, October 14

8.00 – Holy Mass. St. Michael church

9.00 – 9.30 – coffee, tea

9.30 – lecture session

9.30 – 10.15 – Ks. prof. Bogumił Gacka MIC, Lublin – Poland,

Personalizm Edyty Stein wobec personalizmu europejskiego

– discussion

10.30 – 11.15 – Dr Sophie Binggeli, Paris – France,

Heilsgeschichte im Sinne Edith Steins. Theologische Perspektiven

– discussion

11.30 – 12.15 – Prof. Christof Betschart OCD, Rome – Italy,

Liebe als Bedingung von Einfühlung bei Edith Stein?

– discussion

12.30 – lunch

14.00 – lecture session

– ks. prof. Peter Volek, Rużomberok – Slovakia, Vorzug der Person nach Edith Stein

– Dr Małgorzata Grzywacz, Poznań – Poland, Edyta Stein a bolesne doświadczanie Europy

– Michael Grütering – Kolonia – Niemcy,

Atheismus und Glaube als Herausforderung an die Gemeinde – Edith Stein als Vorbild eines Glaubensweges

– discusion

15.45-16.15 – break

16.15 – lecture session

– mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden, Cracovia – Poland,

Fenomenologiczna filozofia kryzysu Europy i wspólnoty. Analiza wybranych pojęć fenomenologii wspólnoty Edmunda Husserla i Edyty Stein

– Prof. Julia Shabanova, Dniepr – Ukraine,

Mistyka w ujęciu Edyty Stein: między fenomenologią a tomizmem

– dyskusja

17.30 – lecture session

– ks. mgr Adam Prokop, Opole,

Fenomenologiczne odkrycie chrześcijańskich korzeni Europy. Filozoficzny kontekst nawróceń A. Reinacha, E. Stein, G. Walther, D. v. Hildebranda

– mgr Małgorzata Rel, Opole,

Integracja europejska czy anomia? Relacje między jednostką a społeczeństwem w ujęciu Jana Pawła II i Edyty Stein

– dyskusja

19.30 – performance: high school choir Salesian
– Gala dinner in the Edith Stein House

 

Saturday, October 15

8.00Holy Mass. St. Michael church

9.00 – 9.30 – coffee, tea

9.30 – lecture session

9.30-10.15 – O. prof. Marian Zawada, Cracovia – Poland,

Duchowy i religijny wymiar kategorii wczucia w pismach Edyty Stein

– discussion

10.30-11.15 – Ks. dr Manfred Deselaers, Oświęcim – Poland

Śmierć Edyty Stein w Auschwitz pozostaje pytaniem do Europy

– discussion

11.30-12.15 – Prof. Mette Lebech, – Maynooth – Irleland,

Europe and Human Dignity. A Steinian discussion of Josef Ratzinger’s reflections on the problems faced by Europe today

– discussion

– The end of the conference – ks. Jerzy Machnacz

 

12.45 – presentation of the book:

Miroslaw Mikolajczyk, Edith Stein – St. Teresa Benedicta of the Cross. Bibliography 1933-2013 Poland, Wrocław 2016

introduction ks. Machnacz

– Word – Dr. Miroslaw Mikolajczyk

– Word – prof. dr. Eugeniusz Sakowicz –

H. 13.15 – Lunch-