Ort der Konferenz

Towarzystwo im. Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38, PL50-315 Wroclaw

tel./fax:  (+48) 71 372 09 77

e-mail: biuro@edytastein.org.pl

http://www.edytastein.org.pl/de/