O Wrocławiu

WROCŁAW:

– MIASTO SPOTKAŃ: http://www.wroclaw.pl/

„Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem, które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób spotyka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu.” (Jan Paweł II, Wrocław, 1 czerwca 1997)

– EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016: http://wroclaw2016.pl/

Europejska Stolica Kultury to europejskie miasto wybrane przez Unię Europejską, które w ciągu jednego roku może zaprezentować życie kulturalne miasta, całego regionu i państwa. 21 czerwca 2011 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016 został przyznany miastom: Wrocław w Polsce i San Sebastian w Hiszpanii. Głównym autorem zwycięskiej aplikacji ESK Wrocław jest prof. Adam Chmielewski, filozof nauki i polityki, profesor na Uniwersytecie Wrocławskim.

– DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU: http://www.miasto-dialogu.wroc.pl/main.html

Jest to obszar Starego Miasta we Wrocławiu, pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, św. Antoniego, Pawła Włodkowica i św. Mikołaja. Nazwa ta funkcjonuje od 1995 roku z inicjatywy duchownych chrześcijańskich (katolickich, prawosławnych i protestanckich) oraz działacza społeczności żydowskiej Jerzego Kichlera. Obszar ten nigdy nie był i obecnie także nie jest dzielnicą w sensie prawnym. W okolicy tej w bliskim sąsiedztwie znajdują się cztery świątynie różnych wyznań (od jednej do kolejnej jest najwyżej 300 metrów). Są to: prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, rzymskokatolicki kościół św. Antoniego z Padwy, ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej, synagoga Pod Białym Bocianem. Wierni czterech wyznań organizują wspólne imprezy charytatywne, spotkania edukacyjne dla dzieci oraz modlitwy ekumeniczne aby przybliżyć kulturową i religijną różnorodność miasta. Jest jedną z atrakcji turystycznych miasta. W celu podkreślenia wyjątkowości tego obszaru w Biurze Rozwoju Wrocławia powstała idea zagospodarowania go i poprowadzenia ścieżki kulturowej czterech świątyń, która połączy wszystkie świątynie stając się głównym elementem identyfikującym tę część Starego Miasta.